Oldenzaal, warmte uit afvalwater

Oldenzaal

De Thij is een woonwijk in het zuidoosten van Oldenzaal. Net onder de wijk is de rioolwaterzuivering gelegen van het Waterschap Vechtstromen. In eerder onderzoek is gebleken dat het potentieel van de warmte uit het effluent overeenkomt met de warmtevraag van ca 300 woningen uit de wijk.   

(meer…)

Bio-Energie Next Garden (BeNG), Wärme aus biogenen Abfällen

Bio-Energie Garden

Bio-energie Next Garden is een op snoeihout gestookte biomassa WKK, die energie levert aan 60ha glastuinbouw in Lingewaard. Dat is niet het enige: in het gebied is er tevens een hoge temperatuur warmte opslag, er wordt CO2 geleverd aan de glastuinbouw, en er zijn een biovergistingsinstallatie en regionale zonne- en windprojecten gerealiseerd. BeNG wil graag af van de houtige biomassa, wat een relatief hoogwaardige bio grondstof is waarvoor ook andere hoogwaardige toepassingen zijn.   

(meer…)

Video shoot voor Task Force Warmtetransitie: de versneller in de grensregio

Gisteren hebben we twee korte interviews en een paar scènes gefilmd in Osnabrück voor ons slotevenement. Het ging over het project Task Force Warmtetransitie in zijn geheel en over de warmtevouchers in het bijzonder. Om een voorbeeld te geven, bezochten wij het WENGE-kwartier project in het nieuw te ontwikkelen Landwehrviertel in Osnabrück en spraken met de initiatiefnemer Lutz Igelmann.

(meer…)

Go Ahead Eagles gaat voor een C02-neutraal Adelaarshorst

Bron: rtvoost.nl

Voetbalclub Go Ahead Eagles heeft de ambitie om CO2 neutraal te worden en dus geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen in de toekomst. Maar de ambities van GAE gaan nog verder.  Er zijn zelfs ideeën om energie op te wekken voor de buurt en de stroom via het systeem van de coöperatieve energieopwekking (SCE) aan omwonenden aan te bieden (GAE-stroom). 

(meer…)

Borken: Ecologische nieuwbouwwijk met regeneratieve warmtevoorziening voor Marbeck West

Ontwerp inrichtingsplan voor het ontwikkelingsgebied Marbeck West / Copyright: Stadt Borken

In het stadsdeel Marbeck van de Duitse stad Borken zet Stadtwerke Borken de uitbreiding van het stedelijk gebied met hernieuwbare energie voort. Wat de regeneratieve warmtevoorziening betreft, heeft het nieuwbouwgebied Schmeing-Gelände in het stadsdeel Weseke, dat reeds in het kader van het vorige WiEfm-project met een warmtevoucher werd ondersteund, met zijn koude lokale verwarmingsnet (bronnetwerk) en ecologisch concept reeds trendsettende elementen gezet en moet het als blauwdruk dienen voor verdere projecten in Borken. De nieuw te ontwikkelen ecologische woonwijk, Marbeck-West, is echter op een andere manier een bijzonder project, aangezien het in een waterbeschermingsgebied ligt en er derhalve andere eisen gesteld worden. Daarom worden nu, met de steun van een warmtevoucher van Task Force Warmtetransitie, verschillende duurzame netvarianten onderzocht door middel van een haalbaarheidsstudie.

(meer…)

Bad Zwischenahn: Hernieuwbare en fossielvrije warmtevoorziening voor het nieuwbouwgebied in Petersfehn

Gepland nieuwbouwgebied in Petersfehn / Afbeelding: Gemeente Bad Zwischenahn

Met het geplande bouwgebied in de Duitse wijk Petersfehn begint ook de gemeente Bad Zwischenahn in Nedersaksen met ‘een nieuwe standaard voor het aanwijzen van bouwgebieden’, aldus Laura Backhaus, hoofd klimaatbescherming van de gemeente. “Tot nu toe zijn in al onze bouwgebieden aardgasleidingen gelegd en wij willen nu een alternatief creëren.” Daarvoor zullen in een voorbereidende studie, gefinancierd via het INTERREG project Task Force Warmtetransitie, eerst verschillende alternatieven worden onderzocht en een vergelijking worden gemaakt tussen een individuele en communautaire duurzame warmtevoorziening.

(meer…)

Naast bio-energie moeten de warmtenetten van Reken ook worden gevoed door restwarmte

Benning biogasinstallatie met uitzicht op Bahnhof Reken // Foto: Benning Agrar-Energie GmbH

In Reken beheert Benning Agrar-Energie GmbH reeds verschillende warmtenetten met een totale lengte van ongeveer 8 kilometer, waarmee 60 klanten worden voorzien van warmte uit hun warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKKs) op biogas. Nu onderzoeken zij of met nog eens 3 kilometer aan warmteleidingen een warmtehub kan worden gecreëerd, die het bestaande warmtepotentieel bundelt en de vraag naar warmte en de opwekking van warmte tijdelijk van elkaar loskoppelt. “Het bijzondere hier is dat een grote industriële vestiging zijn procesafvalwarmte wil inbrengen”, zegt Hermann-Josef Benning, consultant bij Benning Agrar-Energie GmbH. 

(meer…)

Uitdagende uitbreiding warmtenet in ecowijk Culemborg

De ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg bestaat nu ruim 20 jaar en ligt direct tegenover het treinstation van de Gelderse stad. De wijk is het landelijke voorbeeld van integrale duurzame stedenbouw. Er staan veel verschillende huizen gebouwd van milieuvriendelijke materialen, denk aan FSC-goedgekeurd hout, natuurverf en natuurlijk isolatiemateriaal. Op de daken liggen zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van biologische waterzuivering van afvalwater door middel van in de wijk verspreidde rietbedden.

(meer…)