TransitieVisie Warmte: handreiking voor lokale analyse

Voor de gemeenten die bezig zijn met een TransitieVisie Warmte heeft het Expertisecentrum Warmte een handreiking voor lokale analyse uitgebracht:

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een technisch-economische analyse gemaakt waarin vijf aardgasvrije strategieën uiteen worden gezet. Daarin is op buurtniveau een eerste beeld gegeven van economische duurzaamheidsgevolgen bij het volgen van bepaalde warmtestrategieën. Het PBL onderscheidt de volgende vijf strategieën:

  1. Individuele elektrische warmtepomp;
  2. Warmtenet met midden- en hogetemperatuurbron;
  3. Warmtenet met lagetemperatuurbron;
  4. Hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp;
  5. Hernieuwbaar gas met hr-ketel.

Het ECW heeft de handreiking voor lokale analyse uitgebracht als vervolg op de startanalyse. In deze handreiking komt het ECW met tips en richtlijnen om gemeenten te ondersteunen met een eigen analyse op basis van lokale data – afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie en het tijdpad uitstippelen waarop wijken van het aardgas af gaan.

Als gemeenten de lokale situatie hebben uitgestippeld, kunnen ze concrete projecten opstarten om wijken van duurzame warmte te voorzien. Bij dergelijke projecten kan de warmtevoucher van de Taskforce Warmtetransitie dienen als extra financieringsmogelijkheid voor haalbaarheidsstudies. Bekijk onze website of neem contact op met ons team voor meer informatie over de mogelijkheden.