AllgemeinFörderung

Zonthermie: een gemiste kans in Nederland

Zonthermiepark Dorkwerd

De gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen hebben in 2014 een eigen warmtebedrijf opgericht; WarmteStad. WarmteStad ontwikkelt in de noordwestelijke stadwijken van de stad Groningen een warmtenet dat op termijn warmte levert aan ca 11.000 woningequivalenten (bestaande en nieuwbouw) of ca. 100 GWh.

Uitgangspunt is om vanaf 2021 minimaal 70% van de geproduceerde warmte op duurzame wijze op te wekken. Na bezwaren voor een geothermiebron en grote publieke druk op biomassaverbranding, wil WarmteStad ander aanvullende duurzame bronnen zoeken en veiligstellen. WarmteStad gaat nu uit van een multibron strategie en heeft onlangs een contract gesloten met twee datacenters. Echter de restwarmte van deze datacenters is nog te beperkt en dient verder ontwikkeld te worden.

Op dit moment doet zich een unieke gelegenheid voor. Op minder dan een kilometer afstand van de warmtecentrale ligt slibdepot Dorkwerd. Beheerder K3Delta wil een 12Ha groot zonthermisch systeem bouwen. Dit systeem zal bij realisatie het grootste zonthermische project van Nederland en de derde ter wereld worden. “Het ontvangen van de warmtevoucher voelt als een erkenning voor ons project. Met dit project willen we verder kijken dan de standaard oplossing, maar begeven we ons wel op een onbekend terrein.” aldus Theo Venema, Business Developer bij WarmteStad. Zonthermie is in Nederland een nauwelijks toegepaste warmtebron voor stadsverwarmingsprojecten.  Een gemiste kans! De zon schijnt in heel Nederland, waardoor deze thermische toepassing van zonne-energie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie in geheel Nederland. Een verwachte besparing van  5 kilo ton CO2.

Het park kan op jaarbasis ruim 26 GWh warmte produceren met leveringstemperaturen tussen de 70 en 80 graden. De zonnewarmte wordt vooral in de zomermaanden geproduceerd, daarnaast wordt in de zomermaanden ook restwarmte uit de data centers aangeboden, dit leidt tot een aanzienlijk overschot van beschikbare warmte in de zomermaanden terwijl er in de winterperiode juist te weinig warmte beschikbaar is. Een seizoensopslag van deze zonnewarmte is daarom een vereiste.

WarmteStad wil daarom op korte termijn de haalbaarheid van een seizoensopslag van zonthermische warmte onderzoeken op zowel lage temperatuur (max 25°C) als op hoge temperatuur (max 80°C). Uitgangspunt is opslag van warmte in een aquifer op een diepte van ten hoogste 500 meter. WarmteStad wordt tijdens deze haalbaarheidsstudie geadviseerd door IF technology.