AllgemeinFörderung

EnergieHub als een goed alternatief met maatschappelijk draagvlak

Presentatie van de EnergieHub door de aanvrager

In de afgelopen vijf jaar is 1,4 miljoen m2 aan agrarische gebouwen in de provincie Noord-Brabant leeg komen te staan. Ook in Duitsland en de andere Nederlandse provincies is de krimp in agrarische bedrijvigheid merkbaar. Een goed alternatief met maatschappelijk draagvlak is de EnergieHub.

Een van de belangrijkste oorzaken van de krimp is de schaalvergroting in de landbouw. Overheden (en stoppende boeren) zijn naarstig op zoek naar geschikte nieuwe concepten om deze vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) op een rendabele manier om te vormen en ze een nieuwe, maatschappelijke functie te geven.

Eén zo’n VAB is gelegen op de rand van Helmond en Mierlo, vlakbij  het nieuw te realiseren slimme woon- en werkwijk Brainport Smart District (BSD) 1.500 woningen. Gezien de ligging van deze VAB en de ambitie van de varkensboer is het concept ontstaan om de boerderij te gaan gebruiken als plek om zowel thermische als elektrische energie op te slaan voor de wijk.  Met behulp van een warmtevoucher zal er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is de VAB om te bouwen tot een EnergieHub.

Een dergelijke EnergieHub kan worden gezien als een goed alternatief met maatschappelijk draagvlak voor de directe omgeving. “Met dit project willen we graag de eindgebruiker laten participeren in de EnergieHUB, om zodoende meer bewustzijn te creëren bij de eindgebruikers”,  aldus dhr. Roef (VastGrip). Verder kunnen we nieuwe warmte opwekken en kunnen we de die vrijkomt bij energieopwekking (bv. bij vergisting en/of WKK op biogas) en in een lage temperatuur in een warmtenet verdelen, maar ook deels opslaan in zout en later afgeven d.m.v. zouthydratatie. Het doel is om een coöperatieve samenwerking op te zetten tussen de afnemer en leverancier opzetten en alle energiebronnen uit de omgeving te koppelen.

Tezamen met de energie die in de wijk opgevangen kan worden via PV, collectoren en restwarmte, kan er ook energie opgewerkt worden op de daken van de boerderij zelf. Tevens beschikt de plek over en huisperceel van ongeveer 20 ha en is er de overweging een zonnepanelenpark te realiseren. Zo ontstaat er een VAB als energie-hub voor de wijk. Een positief gevolg is de lagere belasting op het netwerk en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden energie, zodat er aan de energiebehoefte kan worden gedaan wanneer deze nodig (bv. tussen 16 uur en 20 uur is er een piek in de behoefte). De VABs aan de randen van de stad liggen ook dicht bij de bron, waardoor er veel minder transport- en capaciteitsverliezen van duurzaam opgewekte energie zijn.

De zeezoutbatterij van Dr.Ten vormt de kern van het netwerk, waar alles samen komt. Uit eerste onderzoeken blijkt dat circa 20 % van de energiebehoefte opgeslagen moet worden. Voor 1.500 woningen is een opslagvolume nodig van circa 5.500 m3 nodig. De zeezout batterij is een batterij die gemaakt wordt met mineralen, koolstof soorten en zouten die grotendeels uit de zee en natuurlijke materialen worden gewonnen. De zeezout batterij is een natuurlijke, schone batterij geschikt voor de stationaire opslag van bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. De zeezoutbatterij als buffer wordt gecombineerd met een slimme hoge temperatuur water-water warmtepomp kan de warmte geboost worden naar elke gewenst temperatuur.

Dit is een vernieuwend concept.  “We willen graag proof of concept bieden die aantoont dat het idee realiseerbaar en dus relevant is. Om zodoende dit concept op schaalbaar te maken voor andere plekken”, aldus dhr. Roefs. Daarbij is de technische en financiële haalbaarheid erg van belang. Vernieuwend op technisch gebied is bijvoorbeeld de grootschalige toepassing van de zeezoutbatterij. Vooral het besturen/regelen van het laden en ontladen is daarbij vernieuwend. Maar het maatschappelijke uitdagingen, zoals verpaupering in het landelijk gebied, bewustzijn van de eindgebruiker en de energietransitie oogpunt worden met dit project zeker niet uit het oog verloren.