Excursie Warmtebedrijf Ede: een warmtenet op basis van lokale biomassa

De installatie Bio Energie Ede

De Taskforce Warmtetransitie organiseerde in samenwerking met Zon transitiesupport deze week een excursie naar het warmtebedrijf Ede. Het warmtenet in Ede is het op-één-na duurzaamste warmtenet van Nederland en er zijn maar liefst 20.000 huishoudens op aangesloten. Bijna de helft van de stad Ede.

Zon transitiesupport heeft op locatie uitgebreid verteld over de werking van het warmtenet en de toekomstplannen van het bedrijf. Het Edese warmtenet is een net waarop verschillende duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten. Als eerste bron werd restwarmte vanuit de industrie aangesloten en als snel werd biomassa de belangrijkste component. Bijzonder is dat die biomassa voor 80% afkomstig is uit de bebouwde kom van Ede vanuit onder andere snippergroen en tuinafval.

Afbeelding afkomstig van: https://warmtebedrijfede.nl/

De excursie was interactief opgezet en de 25 aanwezigen waren dan ook heel nieuwsgierig naar de werking van de bio-energie installatie. Een rondleiding bood uitkomst. Tijdens de rondleiding is uitvoerig verteld hoe de installatie in elkaar stak en welke soorten groen de biomassaketel in gingen. Veel aanwezigen waren benieuwd hoe duurzaam de installatie nou echt was en hoe dit georganiseerd is. Zon transitiesupport verzekerde ons dat alleen lokaal groen als biomassa werd gebruikt en dat dit een grote stap voorwaarts is ten opzichte van de voorheen gebruikelijke gasketel. Het warmtebedrijf heeft daarbij een visie voor de toekomstige inrichting van het warmtenet. Nu het warmtenet over heel Ede wordt uitgerold is het tijd om nog betere bronnen te gaan gebruiken. Zij hebben daarbij aardwarmte op het oog als basisbron, aangevuld met restwarmte en mogelijk biomassa in de koudste maanden van het jaar.

Na de presentatie over het warmtebedrijf en de rondleiding heeft de Taskforce Warmtetransitie de dag afgesloten met een korte presentatie over de Taskforce en de mogelijkheden voor samenwerking.