Twee duurzame warmtenetten voor Heek

Screenshot uit de Duitse Energieatlas voor NRW

Een duurzame  haalbaarheidsstudie m.b.t. warmte voorziening in de Duits-Nederlandse grensregio – een belangrijke vereiste die het team van het INTERREG-project ‘Task Force Warmtetransitie’ stelde. De warmtevouchers worden gebruikt om het onderzoek van dergelijke projecten te bevorderen. De gemeente Heek heeft de subsidies voor de eerste twee Duitse onderzoeken ontvangen.  We spraken met de heer Meyer van de gemeente Heek.

De heer Meyer reageerde “opgetogen” toen hij van het team van de Task Force Warmtetransitie twee goedkeuringen kreeg voor het onderzoek naar innovatieve  warmtenetten. “Dit is een investering in de toekomst,” zei de heer. Meyer.

De heer Meyer is bijzonder verheugd over de grensoverschrijdende uitwisseling in het Duits-Nederlandse INTERREG-project ‘Task Force Warmtetransitie’ ‘, vooral omdat iedereen er voordeel uit kan halen. ” Binnen een paar kilometer hebben ze een  totaal andere aanpak, wat erg leerzaam is”.

De ontvangen warmtevouchers zullen worden gebruikt om de twee ‘standaardgevallen‘ op het platteland te onderzoeken. Volgens de heer Meyer zijn de ontwikkeling van een landelijk industrieterrein en een landelijk woongebied, standaard gevallen.  “Een soort standaardontwikkeling voor deze gevallen zal  worden uitgevoerd, om zodoende te kunnen nagaan wat de zwakke en sterke punten zijn (qua planningen wat diend er aangepast te worden om het beste effect te bereiken) ”.

Potentie benutten en synergieën creëren

De heer Meyer is het meest geïnteresseerd in hoe de verschillende sectoren in de (energie)bevoorrading met elkaar verbonden kunnen worden, om zo synergieën te creëren met het  netwerk als koppelingsobject. “Voor mij zijn de warmetenetten  één van de ‘missing links’ in de energietransitie, die de sectoren en verschillende energieën samen moet brengen. En indien mogelijk, de energieverliezen beperken die in de afzonderlijke netwerken zouden ontstaan”, zegt Meyer.

In zowel de woon- als industriegebieden is het een kwestie van “het samenbrengen van de energiebedrijven en andere actoren van de infrastructuur “, zegt Meyer. Vragen als, over hoe de energie kan worden gebruikt, ingekocht en geleverd, dienen te worden beantwoord.

Daarom moeten alle relevante actoren in overweging worden genomen om gezamenlijk synergieën tot stand te brengen. Hierbij gaat het voornamelijk om beschikbaarheid in een bepaald gebied vast te leggen en hoe dit kan worden gekoppeld: “Wie heeft welke behoeften, wie heeft er overschotten? Hoe kan dit worden gekoppeld?

De grote uitdaging voor industrieterreinen, in vergelijking met een woonwijken, is om  een standaard voor collectieve voorziening te ontwerpen, omdat de warmtebehoefte hier sterk kunnen variëren.

Als extreem voorbeeld noemt de heer Meyer het kantoorgebouw naast een metaalbewerkingsbedrijf: Deze hebben een hele andere warmtebehoefte, waar evengoed aan voldaan moet worden.

Desalniettemin ziet de heer Meyer het meeste potentie, voor energiebesparing of CO2-reductie,  op industrieterreinen. Het is een kwestie van het identificeren en realiseren van dit potentieel en het bereiken van een goede economische efficiëntie. Juist hier is de samenwerking tussen alle spelers een doorslaggevende succesfactor.

Op deze manier wordt een win-win situatie gecreëerd voor iedereen in de toekomst. Meyer: “Uiteindelijk hoop ik dat er aan alle kanten enthousiasme is. Bij zowel de energieleverancier, warmtebedrijf en ontvanger”.

Het projectteam van ‘Task Force Warmtetransitie’ begeleidt het project graag en kijkt uit naar de resultaten. We willen de heer Meyer bedanken voor het interview.

Het interview werd gehouden door Christian Käufler van de FH Münster op 20.04.2020. Het interview werd in het Duits gehouden en vervolgens vertaald.