Gemeente Zevenaar deelt graag zijn kennis & ervaring!

Figuur: ESCo-organisatievormen / Bron: Haalbaarheidsstudie “Een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo”

“Overdraagbaarheid is ontzettend belangrijk” aldus Erik Roumen (Beleidsmedewerker energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid gemeente Zevenaar). De haalbaarheidsstudie van de gemeente Zevenaar is gericht op het dorp Angerlo, dat onderdeel is van het netwerk van Wijk voor de Toekomst. Tevens, is gemeente Zevenaar betrokken bij een netwerk van gemeenten dat werkt  aan financiële en technische ontzorging via Esco’s op landelijk niveau. “De kennis en ervaring die we met deze studie opdoen, willen we graag delen met andere dorpen/wijken en regio’s.”

Het belangrijkste element van deze haalbaarheidsstudie is het uitwerken van een renderende (opschaalbare) businesscase voor een maatschappelijk energiedienstenbedrijf. Een directe stap naar functionerend Energie Dienstenbedrijf voor het hele dorp is momenteel te groot. Er is nog te weinig kennis en ervaring om die stap in één keer te zetten. Dat betekent ook dat bewoners/organisaties/gemeente nog echt ervaring op moeten en willen doen met dit concept.

De studie richt zich op twee niveaus: (1) Op basis van de meest actuele gegevens beschrijven van een collectief investeringsplan (Esco) voor besparing/duurzame warmte. (2) Op basis hiervan het beschrijven van een eerste concrete pilot voor een blok (10 a 20 woningen) om de uitvoering ter hand te nemen.

Uniek aan Esco’s, is dat maatregelen worden aangeboden in een pakket van ontzorgen. Eén vorm is dat bewoners  technisch/financieel volledig ontzorgd worden in de aanpak. Het rendement op energiebesparing zorgt voor de afbetaling van de investering onder verantwoordelijkheid van de Esco partij. De bewoner krijgt een energieprestatiegarantie. De collectieve aanpak, een ontzorgingsaanbod voor het gehele dorp,  is ook innovatief en nog niet eerder in Nederland gerealiseerd.

De opgedane kennis, data en ervaringen (m.b.t. technisch, beheer, financiën, innovatie) zal in een gezamenlijk lerende omgeving worden gedeeld met andere gemeenten, wijken en dorpen. De Wijk van de Toekomst is een voorbeeld van een dergelijke omgeving.

Gemeente Zevenaar werkt samen met een groot aantal gemeenten op dit vlak en is daarmee deel van een landelijk project gericht op het ontwikkelingen van een Esco aanpak (gecoördineerd door Klimaatverbond Nederland). Daarmee draagt dit project in Angerlo dus bij aan het totaal van de Esco ontwikkeling in Nederland. Door de collectieve basis die in Angerlo bestaat, zoals de Regiegroep Aardgasvrij Angerlo (samenwerkingsverband tussen circa 20 inwoners, gemeente, woningcorporatie en netbeheerder), procesbegeleiding en de sterke rol van de gemeente helpt de gemeenschap van Angerlo in de beweging elders. “We hebben allemaal dezelfde opgave, daarom is het van belang om samen te werken en van elkaar te leren”, aldus Erik Roumen.