Stichting Duurzaam Noord Deurningen is voornemend om het biogasnetwerk uit te breiden

Biogasvergister in Noord-Deurningen (Foto: FH Münster)

In 2018 heeft Stichting Duurzaam Noord Deurningen al een warmtevoucher ontvangen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de uitbreiding van de BiogasHUB. Het project is inmiddels gerealiseerd en in gebruik. Met deze tweede warmtevoucher is Stichting Duurzaam Noord Deurningen voornemend om nog grotere stappen te maken. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de Task Force Warmtetransitie in ons project, aldus Willy Bruns.

Momenteel heeft de Energie Coöperatie IJskoud in samenwerking met de COGAS een eerste biogas netwerk cluster gerealiseerd en vanaf het najaar 2019 in gebruik genomen. Het biogas dat op een zestal locaties op boerderijschaal wordt geproduceerd en gereinigd en gedroogd gaat via een biogasnetwerk naar twee afnemers in Denekamp. Het biogas wordt bij de afnemers direct omgezet in warmte of stoom (hoogste rendement).

Om de leveringszekerheid te kunnen garanderen wilt Stichting het netwerk uitbreiden met nieuwe clusters en zoveel mogelijk geïnteresseerden te laten aansluiten. Vooralsnog zullen er 22 woningen, een cultuurhuis, school en een kerk worden gesloten. Met behulp van de warmtevoucher wilt Stichting onderzoek doen in hoeverre biogas een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas voor het verwarmen van de woningen en utiliteitsgebouwen in Noord Deurningen.

De verwachting is dat de inzet van biogas als alternatief voor aardgas om de kern Noord Deurningen van warmte te voorzien veel goedkoper is dan inzet van bijv. warmtepompen. “Door middel van een pilot willen we bewoners overtuigen dat biogas het juiste alternatief is voor aardgas”, aldus Willy Bruns.

De jaarlijkse CO2 reductie zal naar verwachting aanzienlijk zijn, omdat de methaanemissie reductie van de melkveebedrijven die zijn aangesloten op het biogasnetwerk verdisconteerd kan worden. Het percentage melkveehouderijen is in vergelijking met landelijke cijfers in de regio erg hoog. Op het gebied van broeikasgasemissies en stikstofemissie valt er in de regio dus veel te behalen. De Stichting Duurzaam Noord Deurningen is voornemend om na de haalbaarheidsstudie, het biogasnetwerk omgeving Lattrop-Brekelenkamp en het biogasnetwerk omgeving Beuningen en Agelo uit te breiden richting Oldenzaal. Volgens Willy Bruns zit ook juist de meerwaarde van de Task Force warmtetransitie project in de grensoverschrijdende factor. ‘Dit is een mooie kans om de Nederlandse en Duitse wet en regelgeving meer te laten overeenkomen, zodat we biogas vrij kunnen transporteren. Aangezien Noordoost Twente grenzend is aan Duitsland liggen er ook euregionaal vlak samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.’