Nieuwe online kennissessies bij Task Force Warmtetransitie

Na een succesvolle eerste reeks online kennissessies in het najaar van 2020, met meer dan 200 inschrijvingen verdeeld over 5 sessies, is er al veel nieuwe kennis opgedaan over de warmtetransitie in Duitsland en Nederland.

In het voorjaar van 2021 start het team van Task Force Warmtetransitie met een nieuwe reeks online sessies.

Deze online sessies kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën ‘Kennissessies’, ‘Break-out sessies’ en ‘Workshops’. De kennissessies zullen voornamelijk informatieve sessies zijn, waarbij een gastspreker wordt gevraagd om een presentatie te houden. De andere twee categorieën bieden meer ruimte voor interactie en het delen van ervaringen.

Europese projecten

De eerste twee sessies zullen in het teken staan van Europese projecten. Op 24 februari zal het Interreg2Seas-project SHIFFT inzichten geven in de governance en co-creatie in de duurzame warmtetransitie.

Op 4 maart zal het Horizon 2020-project THERMOS hun gratis software, voor het creëren, plannen en optimaliseren van verwarmings- en koelingsnetwerken, presenteren.

Ook onderwerpen als ‘lagetemperatuur verwarmingsnetwerken’ en het project ‘Wijk van de Toekomst’ zullen aan bod komen.

Meer informatie en inschrijving

Alle sessies zullen op onze evenementenpagina worden geplaatst. Hier kunt u meer informatie vinden over de geplande sessies en u tevens inschrijven voor de desbetreffende sessie.

Verdere informatie