600 jaar traditie van Hof Wolbring zet nu in op duurzame warmtevoorziening

De Wolbring boerderij met biogasinstallatie, gasopslag, warmteopslag en WKK. Bron: Wolbring boerderij

Sinds 1488 heeft de boerderij Wolbring in Bocholt zijn traditie van familiebedrijf in stand gehouden. De boerderij wil deze traditie graag de komende 600 jaar voortzetten en zet zich sinds 2005 actief in voor een duurzame energievoorziening.

Wolbring GbRis  van plan het plaatselijke verwarmingsnet in de gemeente Mussum en Bocholt uit te breiden. Wolbring GbR exploiteert sinds 2005 een lokaal warmtenet en voorziet o.a. het huis van de familie Wolbring, een naburige boerderij, het gascompressorstation van Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH (BEW) en de plaatselijke Kreuzschule Mussum van warmte. Nu wil het bedrijf de fossiele brandstoffen voor de warmtevoorziening vervangen met een regeneratieve opslagcentrale als energieopwekker van het verwarmingsnet.

De regeneratieve opslag energiecentrale

“Een regeneratieve opslagcentrale is een combinatie van een energiecentrale en energieopslag. Het produceert elektriciteit en warmte in blokken – afzonderlijk en afhankelijk van de vraag. De opgewekte warmte wordt tijdelijk opgeslagen in een warmteopslagtank en aan het warmtenet toegevoerd wanneer dat nodig is.


De opgewekte elektriciteit wordt aan het openbare net toegevoerd op momenten van grote vraag, bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg elektriciteit beschikbaar is uit wind en zonenergie. Een opslagcentrale kan worden geïmplementeerd met biogas uit een bestaande biogasinstallatie of als een nieuwe installatie.”

Meer informatie op: https://www.regeneratives-speicherkraftwerk.de/

De regeneratieve opslagcentrale van Wolbring GbR bestaat uit een geflexibiliseerde biogasinstallatie met een grote biogasopslag, twee warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK met een totaal vermogen van ongeveer 2,5 MW) en een warmteopslag van 1.000 m³. “Dit concept zorgt voor een continue warmtelevering, zelfs als de motoren een korte tijd uitvallen. Hierdoor kunnen we veel rustiger werken en kunnen we garanderen dat de warmte 100% continu wordt geleverd,” zegt Josef Wolbring, Managing Director van Wolbring GbR.

De planning werd uitgevoerd in samenwerking met Energethik Ingeneuergesellschaft mbH. Het planningsbureau legde contact met de INTERREG-project Task Force Wärmewende en organiseerde de aanvraag voor een warmtecheque. De warmtecheque maakt het mogelijk het potentieel van bio-energie te benutten en een intelligent warmteconcept voor het dorp te ontwikkelen in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Het ontwikkelingsgebied van de haalbaarheidsstudie is weergegeven in het volgende schema:

Het ontwikkelingsgebied voor Mussum. Bron: Energethik Ingenieurgesellschaft mbH

In de komende maanden zal de warmteklantenwerving worden uitgevoerd. Naast particuliere huishoudens zal ook de industrie worden aangesproken. “Als we ook de restwarmte van de industrie gebruiken, kunnen we meer warmte leveren en dus meer warmteklanten op het net aansluiten”, zegt Josef Wolbring.


Het project is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere warmtevoorziening in Bocholt

Het interview werd op 11.02.2021 afgenomen door Piriyanha Sivabalasingam van de Hogeschool Münster.

Meer informatie: