Virtueel bezoek aan het geplande warmtenet in Greven

Task Force Warmtetransitie ondersteunt duurzaam warmteproject met 3D-animatie
Virtuele vlucht over het geplande warmtenet in Greven – Animatie: ROM3D

Het is niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen die een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg staat, maar juist het gebrek aan mogelijkheden binnen de gemeenten om het onderwerp te behandelen. Daarom komt Task Force Warmtetransitie met “Warmtetransitie 3D” en ondersteunt momenteel een project in Greven.

Om de mogelijkheden en kansen om het energiesysteem te veranderen te kunnen pakken, moet je je richten op de nieuwste communicatiemiddelen. Zo worden mensen enthousiast over een nieuwe infrastructuur. Daarnaast stimuleer je ook het gebruik van creatieve middelen onder andere betrokkenen.

Met “Warmtetransitie 3D” bieden we gebruikers de kans om ‘warmtevisioenen’ te beleven. Vragen als “waar zouden leidingen kunnen liggen?”, “wie is al op het warmtenet aangesloten?” of “hoe ziet mijn wijk er met een energiecentrale uit?” zouden hiermee in de wijk- of gemeenteraad toegelicht en beantwoord kunnen worden.

Daartoe heeft de projectpartner ROM3D zijn software nu ook aangepast aan Duitsland en ondersteunt nu een eerste project in Greven.

Biowärme Greven wil het zuiden van Greven voorzien van duurzame warmte

Het project van Biowärme Greven wil in het zuiden van Greven een warmtenet opzetten op basis van hernieuwbare warmte uit een nabijgelegen biogasinstallatie om zo de warmtevoorziening van de stad duurzamer te maken.

Het project in Greven was ook opgenomen in het voorloperproject “WiEfm: Warmte in de EUREGIO – focussen en moderniseren” met een zogenaamde warmtevoucher. Wij zijn dan ook erg enthousiast dat het project nu de volgende fase is ingegaan en de uitvoering steeds dichterbij komt. Meer informatie en studieresultaten over het toenmalige project zijn te vinden op: http://www.wiefm.eu/nl/machbarkeitsstudie-solare-biowaerme-greven/.

De warmtevouchers kunnen nog steeds worden aangevraagd in het project “Task Force Warmtetransitie”.

Ook jouw duurzame verwarmingsproject ondersteunen wij graag met een 3D-visualisatie als onderdeel van ons project!