Is zonthermie haalbaar voor het geplande warmtenet van Loppersum?

Groningse dorp Loppersum

Wonen zonder aardgas – dat is de toekomst. Er moet nog veel gebeuren in Nederland om in 2050 alle huizen van het gas af te halen, maar in het Groningse dorp Loppersum wordt flinke stappen gezet. De gemeente Eemsdelta wil namelijk een aardgasloos warmtenet aanleggen. Maar hoe pak je dit aan? En is zonthermie misschien een optie?

Het doel voor Loppersum is om minimaal 59 woningen en 4 utiliteitsgebouwen in 2023 aan te sluiten op dit aardgasloze warmtenet. De woningen binnen dit warmtenet komen gemiddeld overeen met 2,2 woningequivalent (1 WEQ=30 GJ/jaar). Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat een warmtenet financieel de meest aantrekkelijke optie is. De uitdaging van dit warmtenet ligt in de kleine schaal, namelijk een dorp, maar ook het eventueel toepassen van zonthermie.

Het ontwerp van de warmtecentrale wordt gebaseerd op 111 aansluitingen. De warmtevraag is 6.590 GJ/jaar en het totale aansluitvermogen betreft 1.928 kW. Het warmtenet is geschikt voor een temperatuur tot 90 °C. De afnemers hebben voor zowel verwarming als tapwater toegang tot 70 °C. De kosten voor verwarming en warm water mogen niet meer zijn dan bij het gebruik van aardgas. Tijdens piekmomenten is er een centrale voorziening die overschakelt op groen gas.

Gemeente Eemsdelta geeft aan dat er al eerder beperkt onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van zonthermie. Vanwege de complexiteit en hoge kosten is het onderzoek destijds uitgesteld. Daarom speelt zonthermie in het huidige warmtenet nog geen rol. De warmtevoucher van INTERREG biedt de mogelijkheid om dit weer op te pakken en zo te onderzoeken of het opslaan van warmte uit zonlicht een geschikte duurzame bron is om het warmtenet mee te voorzien. Mocht dit positief uitpakken, dan kan het gebruikt worden als extra bron van warmte en dit zal leiden tot minder gebruik van elektriciteit omdat de warmtepompen dan weer minder hoeven te werken. Het doel is om minimaal 10% van de warmte met zonthermie op te wekken.

De haalbaarheidsstudie naar de toepassing van zonthermie moet meer duidelijkheid bieden of deze 10% wel echt haalbaar is, maar ook hoeveel oppervlakte je daarvoor nodig hebt. Is dit ook beschikbaar en zijn er dan nog aanvullende opslagsystemen nodig? Ook het kostenplaatje wordt belicht: Wat zijn de investerings- en exploitatiekosten? En wat kost het uiteindelijk per GJ-warmte? Al deze vragen moeten illustreren of het de moeite waard is om gebruik te maken van zonthermie in het geplande warmtenet van Loppersum.