Uitdagende uitbreiding warmtenet in ecowijk Culemborg

De ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg bestaat nu ruim 20 jaar en ligt direct tegenover het treinstation van de Gelderse stad. De wijk is het landelijke voorbeeld van integrale duurzame stedenbouw. Er staan veel verschillende huizen gebouwd van milieuvriendelijke materialen, denk aan FSC-goedgekeurd hout, natuurverf en natuurlijk isolatiemateriaal. Op de daken liggen zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van biologische waterzuivering van afvalwater door middel van in de wijk verspreidde rietbedden.

De wijk is ook aangesloten op een lage temperatuur warmtenet. Tenminste, het overgrote deel. 55 woningen in vijf straten zijn niet aangesloten op dit warmtenet omdat de planning van de bouw van de woningen vooruitliep op de aanleg van het warmtenet – een gemiste kans dus.

Het gaat om de eerste serie woningen die in het jaar 2000 en 2001 zijn opgeleverd met lage temperatuur verwarming op basis van aardgas in combinatie met een zonneboiler voor de voorziening van warm tapwater. De woningen hebben een gemiddelde jaarlijkse energiebehoefte van 25 GJ warmte voor ruimteverwarming. In totaal betekent dat dus 1375 GJ voor alle 55 woningen.

Bewoners zijn erg betrokken bij de wijk en daarom is er in het voorjaar van 2021 in samenwerking met studenten van Universiteit Utrecht een behoeftepeiling gedaan. Uit de peiling kwam naar voren dat veel bewoners de voorkeur geven aan een aansluiting op het warmtenet, zolang de kosten maar niet te hoog worden. Begrijpelijk, en gelukkig helpt de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) daarbij. Een aansluiting op het warmtenet betekent ook een afsluiting van het gasnet. Voorwaarde is dus wel dat er een aparte voorziening komt voor warm tapwater.  Om de haalbaarheid van deze integrale aardgasvrije aanpak te onderzoeken is de warmtevoucher aangevraagd.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek van de warmtevoucher van INTERREG zal Energiebedrijf Thermo Bello alle benodigde informatie verzamelen en de mogelijkheden onderzoeken. “We willen graag weten of het een haalbare route is. Iedere klant richting een duurzamere toekomst telt.” Uiteindelijk zal er een plan komen, inclusief een schets van het mogelijke tracé. Hierin wordt onder andere de al aanwezige ondergrondse infrastructuur meegenomen.

Dit project brengt de nodige uitdagingen en creativiteit met zich mee. Dat zit hem in het uitbreiden van de lage temperatuur verwarming in bestaande bouw van zowel hoogbouw als laagbouw. Ook is een deel van deze woningen gebouwd op schuimbeton, wat betekent dat er geen kruipruimte is – dit vraagt om een innovatieve blik. Ook worden alle woningen volledig van het aardgas gehaald en zal er dus een passende oplossing voor warm tapwater ontwikkeld moeten worden. Hiervoor worden twee alternatieven uitgewerkt: elektrische boiler en boosterwarmtepomp.

Naast Thermo Bello en de bewoners van EVA-Lanxmeer zijn ook woningcorporatie Kleurrijk Wonen en Liander bij dit project betrokken.