Naast bio-energie moeten de warmtenetten van Reken ook worden gevoed door restwarmte

Benning biogasinstallatie met uitzicht op Bahnhof Reken // Foto: Benning Agrar-Energie GmbH

In Reken beheert Benning Agrar-Energie GmbH reeds verschillende warmtenetten met een totale lengte van ongeveer 8 kilometer, waarmee 60 klanten worden voorzien van warmte uit hun warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKKs) op biogas. Nu onderzoeken zij of met nog eens 3 kilometer aan warmteleidingen een warmtehub kan worden gecreëerd, die het bestaande warmtepotentieel bundelt en de vraag naar warmte en de opwekking van warmte tijdelijk van elkaar loskoppelt. “Het bijzondere hier is dat een grote industriële vestiging zijn procesafvalwarmte wil inbrengen”, zegt Hermann-Josef Benning, consultant bij Benning Agrar-Energie GmbH. 

De restwarmte van de industriële installatie is tot op heden moeilijk terug te winnen en wordt in het afvalwater geloosd. Het doel van het huidige project van biogasinstallatie-exploitant Benning is deze warmte te bundelen en buiten de industriële installatie te gebruiken ter vervanging van fossiele brandstoffen in de omringende bebouwing. 

Het industrieterrein van de afvalwarmteleverancier bestaat al vele jaren en heeft zich steeds met de tijd mee ontwikkeld, aldus Benning. “Deze bereidheid tot samenwerking is een engagement voor duurzaamheid en voor de plaats Reken” zegt Benning. Dit betekent dat restwarmte een integraal onderdeel kan worden van de toekomstige warmtevoorziening in de regio Bahnhof Reken. 

Door de integratie van de afvalwarmteleverancier in de bestaande warmte-infrastructuur via een warmtehub blijft de levering gegarandeerd, zelfs als een warmtebron gedurende een bepaalde periode geen warmte kan leveren. De warmtehub kan ook tijdelijk warmte opslaan met een warmteopslagtank van 5.000 m³ en is ook bedoeld om andere regeneratieve warmtebronnen te integreren, zoals de WKK-eenheden op biomethaan of de houtsnipperketels. Het warmteaanbod en de warmtevraag kunnen dus tijdelijk van elkaar worden losgekoppeld. 

Luchtfoto van de Benning biogasinstallatie. Hier wordt het biomethaan voor duurzame warmte geproduceerd. // Foto: Benning Agrar-Energie GmbH

Met dit concept kan worden voldaan aan de toenemende vraag naar duurzaam opgewekte warmte van lokale industrie, handel en gemeentelijke gebouwen, maar ook particuliere gebouwen. Zo kunnen bestaande warmtesystemen op basis van fossiele brandstoffen worden vervangen. 

De haalbaarheidsstudie, die wordt gefinancierd door Task Force Warmtetransitie met een warmtevoucher, ondersteunt deze ontwikkeling met een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid.  

De volgende stap is het houden van een peiling en het leggen van de eerste contacten met potentiële warmteconsumenten in Reken om na te gaan of zij geïnteresseerd zijn in dit concept en in het kopen van warmte. Daarna moeten gedetailleerde gegevens worden verzameld van alle geïnteresseerde toekomstige afnemers van warmte. 

In de toekomst zou zelfs overtollige windenergie van geplande windparken in de omgeving kunnen worden gebruikt in de warmtehub Reken door middel van een verwarmingselement (power-to-heat) in het geval van elektriciteitsoverschotten en de daarmee gepaarde negatieve elektriciteitsprijzen.  

De heer Benning was reeds betrokken bij het voorloperproject WiEfm en is ook enthousiast over de verdere ontwikkeling van de warmtetransitie. “Het is altijd interessant om te zien hoe het er in de grensregio aan toe gaat”, zegt de heer Benning, verwijzend naar de Duits-Nederlandse uitwisselingen in het INTERREG-project Task Force Warmtetransitie.  

Het interview werd op 03.02.2021 afgenomen door Piriyanha Sivabalasingam van de Hogeschool FH Münster. Dit is de Nederlandse vertaling van het originele artikel

Meer informatie