Warmtetransitie 3D

Virtuele vlucht over het geplande warmtenet in Greven – Animatie: ROM3D

Waarom is 3D visualisatie belangrijk in de warmtetransitie?

Het vorige project WiEfm heeft aangetoond dat het niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen is die een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg staan, maar het gebrek aan mogelijkheden in het gemeenten om het onderwerp te behandelen.

Communicatie over de mogelijkheden en kansen van noodzakelijke maatregelen om het energiesysteem te veranderen vereist het gebruik van de modernste communicatiemethoden. Deze dienen ertoe om mensen enthousiast te krijgen voor iets nieuws, voor een nieuwe infrastructuur en tegelijkertijd creatieve middelen onder de actoren te verhogen.

Welke mogelijkheden biedt het project Task Force Warmtetransitie?

Concreet gaat het daarbij om de mogelijkheden van de Virtual Reality (VR) die het in samenhang met moderne 3D programma’s mogelijk maken dat gebruikers al nu ‘warmtevisioenen’ beleven. Vragen als “waar zouden leidingen kunnen liggen?” of “wie is al op het warmtenet aangesloten?” of “hoe ziet mijn buurt er met een energiecentrale uit?” zouden in de buurten of in de raadszalen toegelicht en gevisualiseerd beantwoord kunnen worden.

We denken ook dat dit de manier is om bewoners gezamenlijk te laten nadenken over een collectieve warmtevoorziening in hun wijk. Ze kunnen samen in een virtuele omgeving diverse varianten uitproberen, samen kijken waar installaties zouden kunnen komen te staan. Het maakt de warmtetransitie voor burgers in plaats van complex en bedreigend juist tastbaar en leuk. Dat helpt richting een positieve grondhouding ten opzichte van de warmtetransitie. In de planning rondom windparken en zonneparken zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

Complexe contexten worden zo snel duidelijk en uitgebreid in beeld gebracht.

Doelgroepen

Doelgroepen van het werkpakket “Warmtetransitie 3D” zijn gemeenten, gemeentelijke verbanden, bewoners, maar ook bedrijven en woningbouwcooperaties en vastgoedbeziters in het grensgebied die zich bezig houden met het thema warmte – en energietransitie of die dit thema willen oppakken.

Voorbeelden van de „Warmtetransitie 3D“

In twee online evenementen werden de mogelijkheden gepresenteerd om de “Warmtetransitie 3D” te visualiseren. U kunt deze hieronder bekijken.

1. Possibilities of an interactive 3D environment for communication

Content of the presentation:

Part 1 Presentation: Interactive 3D Visualisation

 • Why 3D?
 • Virtual Reality
 • Augmented
 • Live demonstration in Win3D

Part 2: Simulating residents participation

2. Energy from the landscape – Proposition for a heat strategy for rural villages

Content of the presentation:
 • Heat transition
  • role of insulation and heat sources
 • Village Heating
  • District heating for rural towns
 • Consequences of different strategies
  • Illustration for the town of Harfsen

Voorgestelde scenario’s

Contact

Hebt u een warmteproject dat kan profiteren van visualisatie? Neem contact met ons op! Wij steunen u graag bij uw project!

Simon Nießen

Forschungsteam FH Münster
  +49 (0) 2551 9-62725
  zum Kontaktformular

Christian Käufler

Forschungsteam FH Münster
+49 (0) 2551 9-62043
  zum Kontaktformular

Voorwaarden

Binnen het INTERREG V-A-project Task Force Warmtetransitie is het testen van de getoonde technologie voor visualisatie in de warmtesector een van de projectdoelen. Daarom is deze visualisatie gratis voor u. Als tegenprestatie zullen de resultaten van de visualisatie in ieder geval worden gepubliceerd op onze projectwebsite taskforce.wiefm.eu. De geproduceerde animaties moeten worden voorzien van een financieringsreferentie. De publicatie is ook bedoeld om de aanzet te geven tot verdere projecten op het gebied van de warmtetransitie.