Warmtetransitie 3D

Virtuele vlucht over het geplande warmtenet in Greven – Animatie: ROM3D

Waarom is 3D visualisatie belangrijk in de warmtetransitie?

In het vorige project WiEfm hebben we al gezien dat niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg staan, maar juist het gebrek aan mogelijkheden binnen de gemeenten om het onderwerp te behandelen.

Om de mogelijkheden en kansen om het energiesysteem te veranderen te kunnen pakken, moet je je richten op de nieuwste communicatiemiddelen. Zo worden mensen enthousiast over een nieuwe infrastructuur. En daarnaast stimuleer je ook het gebruik van creatieve middelen onder andere betrokkenen.

Welke mogelijkheden biedt het project Task Force Warmtetransitie?

Concreet gaat het daarbij om Virtual Reality (VR) die er samen met de nieuwste 3D programma’s voor zorgt dat gebruikers  ‘warmtevisioenen’ beleven. Vragen als “waar zouden leidingen kunnen liggen?”, “wie is al op het warmtenet aangesloten?” of “hoe ziet mijn wijk er met een energiecentrale uit?” zouden hiermee in de wijk- of gemeenteraad toegelicht en beantwoord kunnen worden.

Wij denken dat dit dé manier is om bewoners samen te laten nadenken over een collectieve warmtevoorziening in hun wijk. Ze kunnen in een virtuele omgeving diverse varianten uitproberen en samen kijken waar installaties zouden kunnen komen te staan. Dit maakt de warmtetransitie tastbaar en leuk in plaats van complex en bedreigend. En dat heeft uiteraard een positieve invloed op de houding ten op zichte van warmtetransitie. Dit concept is al toegepast rond windparken en zonneparken en de ervaringen waren zeer goed.

Complexe vraagstukken worden zo snel duidelijk en uitgebreid in beeld gebracht.

Doelgroepen

De doelgroep van Task Force “Warmtetransitie 3D” bestaat uit gemeenten, gemeentelijke samenwerkingen en bewoners. Maar ook bedrijven, woningbouwcooperaties en vastgoedeigenaren in het grensgebied die zich bezig houden met het thema warmte – en energietransitie horen daarbij.

Voorbeelden van „Warmtetransitie 3D“

In twee online evenementen werden de mogelijkheden gepresenteerd om de “Warmtetransitie 3D” te visualiseren. Je kunt deze hieronder bekijken.

1. Possibilities of an interactive 3D environment for communication / Mogelijkheden van een interactieve 3D-omgeving voor communicatie (In het Engels)

Inhoud van de presentatie:

Deel 1 Presentatie: Interactieve 3D Visualisatie

 • Waarom 3D?
 • Virtual Reality
 • Augmented
 • Live demonstratie in Win3D

Deel 2: Simulatie van deelname bewoners

2. Energy from the landscape – Proposition for a heat strategy for rural villages / Energie uit het landschap – Voorstel voor een warmtestrategie op het platteland (In het Engels)

Inhoud van de presentatie:
 • Warmtetransitie
  • Rol van isolatie en warmtebronnen
 • Dorpsverwarming
  • Stadverwarming voor het platteland
 • Consequenties van verschillende strategieën
  • Illustratie van de plaats Harfsen

Voorgestelde scenario’s

Contact

Heb jij een warmteproject dat kan profiteren van een visualisatie? Neem dan contact met ons op! Wij steunen je graag bij je project!

Simon Nießen

Forschungsteam FH Münster
  +49 (0) 2551 9-62725
  zum Kontaktformular

Christian Käufler

Forschungsteam FH Münster
+49 (0) 2551 9-62043
  zum Kontaktformular

Voorwaarden

Binnen het INTERREG V-A-project Task Force Warmtetransitie is het testen van de technologie voor visualisatie in de warmtesector een van de projectdoelen. Daarom is deze visualisatie gratis. Als tegenprestatie zullen de resultaten van de visualisatie worden gepubliceerd op onze projectwebsite taskforce.wiefm.eu. De geproduceerde animaties moeten worden voorzien van een financieringsreferentie. Deze publicatie is ook bedoeld ter inspiratie voor verdere projecten op het gebied van de warmtetransitie.