Het Project

De “Task Force Warmtetransitie” is het antwoord op de uitdagingen voor een collectieve, duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. Het door INTERREG gefinancierde onderzoeksproject heeft tot doel concrete oplossingen op lokaal niveau te implementeren en projecten te ontwikkelen en te ondersteunen die zich momenteel in de plannings- of voorbereidingsfase bevinden.

Aanleiding

Het vorige project WiEfm heeft aangetoond dat het niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen is die een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg staan, maar het gebrek aan mogelijkheden in het gemeenten om het onderwerp te behandelen. Op dit moment zijn gemeenten op verschillende manieren ingericht: voor velen is de warmteoverdracht een politiek doel, maar is het nog niet geïmplementeerd en vele anderen hebben zich nog niet met het onderwerp beziggehouden. Tegelijkertijd neemt de druk om te handelen aanzienlijk toe. Vanwege de urgentie van de uitvoering van de warmtetransitie zullen de adviesdiensten voor de verschillende doelgroepen verder worden uitgebreid en over de grenzen heen met elkaar worden verbonden.

Aanpak

Op basis van de huidige samenwerking zal een grensoverschrijdend, projectmatig en niet-geïnstitutionaliseerd “Warmteagentschap” worden gerealiseerd met de “Task Force Warmtetransitie”, die het onderwerp in de grensregio verder zal versnellen.
Deze Task Force werkt op basis van speciaal ontwikkelde toepassings- en planningstools voor het berekenen van duurzame verwarmingsconcepten en tests op buurtniveau en maakt gebruik van de modernste vormen van augmented en virtual reality-communicatie om de mogelijkheden van een “3D-warmtetransitie” over te brengen.
Om de ontwikkeling van een moderne energie-infrastructuur te bevorderen, worden circulaire, d.w.z. 100% duurzame, energiesystemen ontworpen en voorgesteld op basis van de voorwaarden die in de steden en gemeenten van de EUREGIO zijn vastgesteld. Deze systemen dienen als benchmark en technologiecheck, die gemeenten en bedrijven kunnen gebruiken als oriëntatie.
Daarnaast wordt het zeer succesvolle programma van “warmtevouchers” van WiEfm voorgezet, waarmee initiatieven op het gebied van warmtenetwerken financiële steun kunnen aanvragen om haalbaarheidsstudies te realiseren.
Op deze manier worden de politieke wil en de regionale strategieën belichaamd en ontwikkeld.

Doelstellingen

De Task Force Warmtetransitie

 • wordt in de regio gebruikt als een projectontwikkelingsplatform voor warmtevraagstukken.
 • brengt kennis en visies met frisse en moderne methoden over.
 • beschrijft innovatieve energiesystemen met creatieve communicatiemiddelen.
 • doet de techniekcheck: hoe en waar kan ik nu al toekomstbestendig verwarmen?
 • laat niet alleen zien hoe, maar ook waar de warmteoverdracht moet beginnen.
 • staat voor de marktpenetratie van innovatieve oplossingen voor warmteterugwinning.
 • is een initiatief dat actief bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de verwarmingssector.

Onze financiers

De Duits-Nederlandse projectgroep Task Force Warmtetransitie wordt financieel ondersteund door het INTERREG-V A samenwerkingsprogramma van de Europese Unie en de INTERREG-partners.
Het wordt mogelijk gemaakt door de steun van:

 • Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel

Projectgebied: EUREGIO en INTERREG Deutschland-Nederland programmagebied

Op de volgende afbeeldingen ziet u de EUREGIO (links) en de regio’s die tot het INTERREG-gebied Deutschland-Nederland behoren (rechts).