Bad Zwischenahn: Klimaatneutrale wijkvoorziening voor het ontwikkelingsgebied Sandweg

Gepland nieuwbouwgebied in Petersfehn / Afbeelding: Gemeente Bad Zwischenahn

Het project

Het project onderzoekt de mogelijkheden van een klimaatneutrale wijkvoorziening voor het ontwikkelingsgebied “Sandweg” in het district Petersfehn van de Nedersaksische gemeente Bad Zwischenahn aan de hand van een potentieelstudie.

Initiële situatie

Voor de ontwikkeling van woningbouwgrond moet in Petersfehn een nieuw bouwgebied worden gecreëerd op een areaal van ongeveer 4,7 hectare. Op 57 bouwpercelen zullen maximaal 86 wooneenheden worden gebouwd. Op verschillende niveaus wordt rekening gehouden met klimaatbescherming.

Concept en uniek verkoopvoorstel

Voor de uitvoering van de gemeentelijke klimaatbescherming moet rekening worden gehouden met klimaatbeschermingsmaatregelen, zowel op het niveau van de stedelijke ruimtelijke ordening, de ontwikkelingsplanning (met inbegrip van de voorzieningsstructuur) als in de contractuele procedures (grondaankoopovereenkomst). In wezen gaat het om het idee en het eerste onderzoek naar de aanleg van een centraal bronnet. Verder stelt de gemeente een verplichte dakfundering, een energetisch compacte bouwwijze, ten minste de efficiëntiewoningnorm 40 en regenwaterberging verplicht. Voor het eerst wordt dus in een nieuwbouwgebied van de gemeente een Efficiëntie Huis Standaard (EHS) voorgeschreven, die duidelijk verder gaat dan de wettelijke minimumeisen. De haalbaarheidsstudie moet de mogelijkheid onderzoeken van op het net aangesloten warmtelevering via “koude lokale verwarming (bronnet)”, alsmede andere alternatieven.

Technologieën

De volgende technologieën en warmtebronnen moeten worden gebruikt:

  • KfW-EHS 40 of passiefhuis standaard
  • Lucht/water-warmtepompen (omgevingslucht)
  • Fotovoltaïsche energie (PV)
  • Bronnet
  • verticale bodemwarmtewisselaar en pekel/water-warmtepompen

Actoren

  • Gemeente Bad Zwischenahn
  • Planbureau
  • Plaatselijke gespecialiseerde bedrijven en ambachten

Kerncijfers: Verwachte economische-, klimatologische- en energetische effecten

Economische meerwaarde

De economische meerwaarde komt van de investeringen in klimaatbescherming. Bouwers kunnen profiteren van mogelijke subsidies en premies en hebben aanzienlijk lagere nevenkosten bij de exploitatie van de systemen. Bovendien worden elektriciteit en warmte samen beschouwd en wordt rekening gehouden met het potentieel voor gedecentraliseerde fotovoltaïsche stroomvoorziening. Aangetoond moet worden dat een toename van de PV-installatie ook voor toekomstige bouwgebieden zinvol is en dat hier enkele exploitatiemodellen mogelijk zijn. Dit creëert ook economische toegevoegde waarde voor lokale actoren uit de ambachten en gespecialiseerde bedrijven.

Beschikbaarstelling van hernieuwbare energiebronnen

Indien mogelijk moet in de primaire energievraag van de geplande gebouwen volledig worden voorzien door hernieuwbare bronnen. De berekende scenario’s gaan uit van een totaal elektriciteitsverbruik voor verwarming (netpompen en warmtepompen), huishoudelijke elektriciteit en laadstroom voor elektrische auto’s van ongeveer 570 MWh/a tot 685 MWh/a, dat zou kunnen worden gedekt door de eventuele fotovoltaïsche elektriciteitsproductie ter plaatse.

CO2-reductie

In het beste geval is er tijdens de werking bijna geen CO2-uitstoot door de ter plaatse opgewekte elektriciteit en het gebruik van omgevingswarmte via warmtepompen. Het gebruik van elektriciteit uit het steeds meer hernieuwbare net veroorzaakt ook minder CO2-emissies dan het gebruik van aardgas ter vergelijking.

Energiebesparing / energie-efficiëntie

Dankzij de minimumnorm KfW-EHS 40 tot passiefhuisstandaard en het gebruik van hernieuwbare en plaatselijk opgewekte energie, heeft het project een zeer hoge energie-efficiëntie. Dit betekent dat ook veel primaire energie wordt bespaard in vergelijking met aardgasvoorziening.

Overdraagbaarheid

Potentieel voor duurzame warmtevoorziening in de regio

De opgedane ervaring moet worden toegepast op andere bouwterreinen in de gemeente, vooral wanneer voor een bronnet wordt gekozen. Bovendien kunnen de resultaten worden nagevolgd op districtsniveau en daarbuiten, aangezien de gemeente in de regio een pionier wil worden op het gebied van klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening in steden.

Resultaten

Uit de studie is gebleken dat het gebruik van lucht/water-warmtepompen en bodemwarmtewisselaars het meest haalbaar is in het projectgebied. Twee individuele leveringsvarianten werden vergeleken met twee gemeenschappelijke leveringsvarianten, één met EHS 40 en één met passiefhuisstandaard. De afzonderlijke varianten combineren individuele lucht/water-warmtepompen met PV-systemen. De gemeenschappelijke varianten maken gebruik van bodemwarmtewisselaars, een bronnet, pekel/water-warmtepompen en PV-systemen.
Bijgevolg zijn de varianten met gemeenschappelijke voorziening duurzamer en hebben zij lagere volledige stookkosten bij vergelijkbare investeringskosten. Met PV-productie op alle daken kan het elektriciteitsverbruik volledig onafhankelijk worden gedekt. Onafhankelijkheid van stijgende marktprijzen en continuïteit van de voorziening zijn eveneens belangrijk.

Download

De studie kan hieronder worden gedownload:

Haalbaarheidsstudie

Kosten:€ 21.420 
Subsidie:€ 9.639 
Looptijd:06.10.2021 – 14.02.2022

Aanvrager

Gemeinde Bad Zwischenahn
Am Brink 9
26160 Bad Zwischenahn
www.bad-zwischenahn.de

Uitvoerend bedrijf

schäffler sinnogy
Kartäuserstrasse 49
79102 Freiburg
www.schaeffler-sinnogy.de

Meer informatie 

Ook interessant: