Osnabrück: energievoorziening WENGE-kwartier

Weergave van het geplande WENGE-kwartier / Copyright WENGEOS eG

Het project

Initiële situatie

Het hier gepresenteerde project is een nieuw te bouwen, zogenaamd WENGE-kwartier in het Landwehr-wijk in Osnabrück, Duitsland.

Concept en uniek verkoopvoorstel

Het WENGE-kwartier streeft een holistisch concept na. In zeven geplande gebouwen zullen 53 drempelloze huurflats worden gebouwd die met elkaar zullen worden verbonden tot een solidaire buurt. Daarvoor zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten gepland, zoals een was- en droogmachineruimte.

Een ander uniek verkoopargument van de holistische aanpak is een mobiliteitsconcept dat in de huurkosten is inbegrepen en opties omvat voor het gebruik van het lokale openbaar vervoer, maar ook voor het delen van e-auto’s en gezamenlijk te gebruiken elektrische bakfietsen.

Technologieën

De volgende technologieën en warmtebronnen moeten worden gebruikt:

  • Koude lokaal verwarmingsnet (Bronnet)
  • 10 geothermische sondes van elk 100 m diep of gebruik van grondwater
  • Warmtepompen voor verwarming en warm water
  • Elektrische doorstroomverwarmers voor verdere verwarming van drinkwater
  • Fotovoltaïsche systemen
  • Batterijopslag

Actoren

  • WENGEOS eG
  • IngenieurNetzwerk Energie eG (iNeG)
  • Samenwerking met de stad Osnabrück
  • Toekomstige bewoners van de wijk

Kerncijfers: Verwachte economische, klimatologische en energetische effecten

Economische meerwaarde

Door gebruik te maken van de Duitse subsidieprogramma’s “Federale subsidie voor efficiënte gebouwen” en de “toeslag voor huurderselektriciteit”, een speciale subsidie in het kader van de wet op hernieuwbare energiebronnen (EEG) voor elektriciteit uit fotovoltaïsche systemen van huurders, is het mogelijk de eindafnemers eerlijke energieprijzen aan te bieden en tegelijkertijd de economische levensvatbaarheid van de energievoorziening te waarborgen.

Beschikbaarstelling van hernieuwbare energiebronnen

De energievoorziening van het WENGE-kwartier is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De warmte wordt geleverd via een koud lokaal verwarmingsnet (bronnet) op basis van geothermische energie van 10 sondes op een diepte van 100 meter elk (of anders via een grondwaterput) en de verwarming van water via warmtepompen. De totale jaarlijkse warmtevraag van 144.900 kWh/a voor de wijk kan worden gedekt door warmtepompen, dankzij de hoge bouwstandaard. Ook aan de interfaces met de stroomvoorziening wordt gedacht en daarom worden ter plaatse ook fotovoltaïsche (PV) systemen en batterijopslag gebouwd. Het volledige PV-systeem in de wijk zal een vermogen hebben van 180 kWp en een opbrengst van ongeveer 160 MWh/a.

CO2-reductie

Door het zelfgebruik van lokaal opgewekte zonnestroom kan, afhankelijk van het scenario, ongeveer 30 tot 45 tCO2/a worden bespaard in vergelijking met de aankoop van elektriciteit van het elektriciteitsnet (elektriciteitsmix). Bovendien zijn de houtskeletconstructie en de warmtelevering via koude lokale verwarming gekozen op basis van het principe van de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

Energiebesparing / energie-efficiëntie

De gebouwen zullen worden gebouwd volgens de nieuwe norm van de Duitse Federale Bevordering voor Efficiënte Gebouwen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG) als Efficiëntiehuis 40 EE en dus een zeer laag energieverbruik hebben.

Overdraagbaarheid

Potentieel voor duurzame warmtevoorziening in de regio

In principe is het project overdraagbaar op elke andere gemeente in Duitsland of zelfs in geheel Europa. Het gebruik van geothermische sondes voor de levering van geothermische energie voor het koude lokale verwarmingsnet (bronnet) is afhankelijk van de bodemgesteldheid.

Resultaten

Uit de studie bleek dat het geplande WENGE-kwartier mogelijk is via een holistisch energieconcept met een zo groot mogelijk aandeel van lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Lokaal opgewekte energie is echter niet volledig toereikend om de jaarlijkse energievraag (per saldo) volledig te dekken.

Download

De studie kan hieronder worden gedownload:

Haalbaarheidsstudie

Kosten:14.500 €
Subsidie:6.525 €
Looptijd:01.03.2021 – 30.11.2021

Aanvrager

WENGEOS eG
Hasestraße 58a
49074 Osnabrück
www.wenge-os.de

Uitvoerend bedrijf

iNeG IngenieurNetzwerk Energie eG
Charlottenburger Ring 16
49186 Bad Iburg
ineg-energie.de

Meer informatie 

Ook interessant: