Warmtenavigator

De Warmtenavigator 2.0 is een interactieve tool die de warmtevraag op gebouwniveau vertaalt naar een warmtevraagdichtheid voor vlakken (MWh/ha/jaar) en straten (kWh/m/jaar). Ook bevat de kaart informatie over mogelijke bronnen van restwarmte.

Het doel van de Warmtenavigator 2.0 is om inzicht te geven of het zinvol is om de warmtevoorziening centraal te regelen door de exploitatie van een warmtenet. Daarbij is het waarschijnlijk dat een warmtenet zich beter laat exploiteren wanneer de warmtevraagdichtheid hoog is.

De Warmtenavigator 2.0 beslaat het Duits-Nederlands projectgebied van INTERREG: de deelstaat Nordrhein-Westfalen in Duitsland en de provincies Overijssel en Gelderland in Nederland.

Klik op het afbeelding om de warmtenavigator applicatie in uw browser te openen.

Warmtevraag

De kaart is gebaseerd op de warmtevraag op gebouwniveau en is voor Duitsland en Nederland bepaald aan de hand van verschillende databases en methoden. Voor Duitsland (NRW) is de warmtevraag gebaseerd op gegevens uit het kadaster van het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV). De Nederlandse gegevens zijn afkomstig van het StatLine-portaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Restwarmte

Merk op dat de locaties van restwarmtebronnen niet volledig zijn. Er zijn waarschijnlijk meer locaties in de omgeving die bruikbare restwarmte genereren, en het is ook mogelijk dat sommige locaties niet meer bestaan. De deels weergegeven warmteparameters dienen slechts als schatting van de dimensie. De gegevens van de restwarmtelocaties aan de Duitse kant komen uit de potentieelstudie Industriële Restwarmte van de LANUV (in het Duits, uitgevoerd in 2018/19) en zijn deels gebaseerd op de emissieverklaringen volgens de 11e BImSchV van 2012.

De restwarmtebronnen voor Noord-Nederland komen uit een studie van ROM3D: Een dataset voor restwarmte wordt momenteel ontwikkeld door RVO, deze is onder andere te vinden in de warmteatlas (warmteatlas.nl) onder het onderwerp ‘Restwarmte’. Deze dataset is echter nog grotendeels leeg; voor veel bronnen zijn er nog geen gegevens voor de hoeveelheid restwarmte of de temperatuur van de bron. Om toch al een idee te krijgen van de ruimtelijke verdeling van de hoeveelheid restwarmte heeft ROM3D voor Noordoost Nederland een onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van restwarmte op basis van energieverbruik en andere gegevens. De methode van dit onderzoek is beschreven in het hieronder gelinkte PDF. Uit deze rapportage zijn de bedrijfsinterviews verwijderd voor openbaar making, de appendix ontbreekt daarom. 

Voor meer informatie over deze databron, of eventueel aanvullende gegevens, kunt u contact opnemen met Rom3D (info|at|Rom3D·nl) of de contactpersonen bij de waterschappen: Noorderzijlvest: dhr. T. Mollema, Fryslan: dhr. B. Hulsman, Hunze en Aa’s: dhr. B. de Vries, Vechtstromen: dhr. R. Schuitte, WDO-Delta: dhr. A. Schutte.

Documentatie

Hieronder vindt u de documentatie voor de warmtenavigator (PDF).

Hotspot-Analyse Münsterland

Bekijk ook de hotspot-analyse voor het Münsterland van het voorloperproject WiEfm!