Opnamen van evenementen

Hier kunt u de opgenomen evenementen opnieuw bekijken.

Een overzicht van alle komende en eerdere evenementen met nadere informatie en links vindt u hier: Naar het overzicht ➡️

24-03-2022 – Final event

De ‘Task Force Warmtetransitie: de versneller in de grensregio’ ging op donderdag 24 maart live met een stream waarin de resultaten van het project besproken werden. Welke antwoorden zijn er gevonden voor collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO? Welke kennis hebben ze opgebouwd en wat zijn de praktijkervaringen? Ook kwamen partners aan het woord en gaven zij een kijkje in de warmteprojecten die door vouchers tot stand kwamen.

01-10-2020 – Koude lokale verwarming in Warendorf

Dipl.-Ing. Tobias Ahlers van Stadtwerke Warendorf presenteert het bouwproject in het ontwikkelingsgebied “In de Brinke”. Hier wordt een koud lokaal verwarmingsnet aangelegd om ongeveer 170 gebouwen met in totaal ongeveer 500 woningen van klimaatneutrale warmte te voorzien.

Deze gebouwen worden gevoed door een geothermisch koud lokaal verwarmingsnet via vele geothermische sondes en een ongeveer vijf kilometer lange bodemcollector, die ook het 8 tot 20 °C koude water naar de huizen brengt. In de woning zet een efficiënte grond/water-warmtepomp de aardwarmte om in bruikbare thermische energie voor warm water en ruimteverwarming.

14-10-2020 – Warmtenet Enschede – Het duurzaamste warmtenet van Nederland

Barry Scholten (Sr. Key Accountmanager bij Ennatuurlijk) presenteerd ‘Warmtenet Enschede is de duurzaamste van Nederland’.
In 2020 is de aanleg van de Warmtebaan in Enschede voltooid. Dit is een 8 kilometer lange pijpleiding die duurzame warmte van afvalenergiebedrijf Twence tot diep in het hart van Enschede brengt.
Dankzij deze Warmtebaan wordt er circa vijf miljoen kuub aardgas per jaar bespaard.
Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 99,5% van de benodigde warmte van het afvalenergiebedrijf Twence.

Dit maakt het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland.

28-10-2020 – Lokale verwarming met biomassa

Christoph Wissing van Döpik Energietechnik GmbH in Stadtlohn presenteert de succesfactoren van biomassaverwarmingssystemen en haar lokale verwarmingsnetwerken.
Het aandeel van regeneratief opgewekte elektriciteit in Duitsland heeft zich binnen enkele jaren zeer positief ontwikkeld – dat is goed en belangrijk.
Op het gebied van de warmteterugwinning stagneert de ontwikkeling echter.
De eisen van de Duitse Energiebesparingsverordening (EnEV), de invoering van de CO2-belasting en aantrekkelijke subsidies maken verwarming met biomassa-verwarmingssystemen echter zeer aantrekkelijk.
Lokale verwarmingsnetwerken met automatisch voedende biomassaverwarmingssystemen zijn een manier om een duurzame warmtevoorziening tot stand te brengen en de kosten te verlagen met innovatieve concepten.

Welke concepten in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot lokale verwarmingsnetwerken moeten worden overwogen, zal in dit online seminar worden gepresenteerd op basis van gerealiseerde projecten.

12-11-2020 – Zonthermiepark Dorkwerd – duurzame warmte in Groningen

WarmteStad exploiteert een residentieel warmtenet in Groningen dat gebruik maakt van afvalwarmte van twee lokale datacentra en van piek- en reserve-energie van aardgasgestookte boilers en WKK-centrales.

In de buurt zal nu een groot zonnewarmtesysteem (12 ha) worden gebouwd, dat tot 26 GWh/a aan warmte zal opwekken. Omdat afvalwarmte en zonnewarmte in de zomer concurrerende warmtebronnen worden, ontwikkelt WarmteStad, ondersteund door de warmtevoucher van Task Force Warmtetransitie, een seizoensgebonden warmteopslagsysteem. Dit zal het overschot aan warmte voor de winter bewaren bij temperaturen tot 45 °C in een Aquifer Thermal Energy System (ATES).

24-02-2021 – Governance en co-creatie in de duurzame warmtetransitie: Inzichten uit het Interreg2Seas SHIFFT-project

Het Interreg 2 Seas-project SHIFFT heeft tot doel het stimuleren van koolstofarme verwarmingstechnologieën toepassingen in bestaande gebouwen. Door gebruik te maken van baanbrekende benaderingen op het gebied van governance en co-creatie, maakt SHIFFT een verdiepingsslag hoe warmteleveringssystemen duurzaam kunnen worden omgevormd.

Deze presentatie zal een overzicht geven van de eerste bevindingen en ontwikkelingen in SHIFFT. De presentatoren zullen aan de hand van diverse gemeentelijke voorbeelden illustreren hoe overheidsfunctionarissen een burgerrol aannemen en “gewone” burgers publieke taken op zich nemen, zoals het mede-initiëren, mede-ontwerpen of mede-produceren van een overheidsbeleid, -diensten of -infrastructuur.

04-03-2021 – Modelling the Heat Transition – THERMOS and Task Force Wärmewende/Warmtetransitie

In this online event, we will present the THERMOS tool and the offers of support from Task Force Wärmewende / Warmtetransitie.

THERMOS is a web-based software designed to optimise local district energy network planning processes and results according to user and project specific requirements such as budget, climate and energy targets.
Free to use and built with and for local energy planners by the THERMOS project, THERMOS places instant address-level mapping and built-in energy demand estimations within immediate reach.

Get started with planning the optimal expansion of existing networks, the planning of an entirely new systems, or comparing different network and non-network solutions.
Access: Explore the THERMOS software instantly directly in your browser by clicking here
Training Material: Get familiar with the software with our free training materials here.

18-03-2021 – kennissessie: Wijk van de Toekomst als onderdeel van het Gelders Energieakkoord

Rien Ramerman (Programmaregisseur Gebouwde omgeving) en Petra Hofman (Programmamanager WvdT) geven samen een presentatie over de ambities van Het Gelders Energieakkoord en het programma Wijk van de Toekomst (WvdT).

Het GEA programma Gebouwde Omgeving is een samenwerking van Gelderse partijen zoals de provincie, de 51 Gelderse gemeenten, netwerkbedrijf Alliander, kennisinstellingen, woningcorporaties, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en marktpartijen die werken aan een CO2-neutraal Gelderland in 2050.

Wijk van de Toekomst is een lerende community van ambitieuze koplopers en pioniers die stappen zetten om hun leefomgeving toekomstbestendig en aardgasvrij te maken. WvdT is in de context van het GEA ontstaan. Het programma WvdT biedt ondersteuning voor initiatieven die in een wijk, buurt of dorp aan de slag willen met verduurzaming, met als stip aan de horizon een duurzame, CO2-neutrale en aardgasvrije warmtevoorziening.

24-03-2021 – kennissessie: ecologische woonwijk met koude buurtverwarming in Borken Weseke

In de wijk Weseke (districtsstad Borken) is op het voormalige terrein van het textielbedrijf Schmeing een innovatieve en gemeenschappelijke koude warmtevoorziening opgezet, die de ecologische wijk verwarmt.

Markus Niehaus (Hoofd Verkoop Particulieren / EDL van Stadtwerke Borken), Matthias Geiping (Afdelingshoofd Bouw en Exploitatie van Stadtwerke Borken) en Jürgen Kuhlmann (Technisch Raadslid van de stad Borken) geven inzicht in de processen van ecologische nieuwbouw en het stadsverwarmingsconcept in Borken Weseke, zowel vanuit een technisch als stedenbouwkundig perspectief.

28-04-2021 – kennissessie: Possibilities of an interactive 3D environment for communication

We will show what tools are available to make the general audience understand the impact on the landscape of ‚plans‘. These are techniques like 3D-modelling, Virtual Reality, and Augmented Reality.

These techniques can be used in different settings: in physical meetings where ideas are presented and discussed, in live online (corona proof) meetings which can also be interactive, on-site in the field using smartphones and tablets for AR, and offline. We show how an interactive session using virtual reality could work using a sample case. In this example sessions the participants can react to a plan and these reactions are immediately visualised in 3D (interactive 3D modelling).

19-05-2021 – kennissessie: Consequences for the landscape of different choices in the strategy for the heat transition

We will explore the effects on the landscape when adopting different strategies, namely: going all-electric, the hybrid heat-net option and the biomass option.

In many solutions the heat pump plays a central role, either at an individual level or in a district heating system. However, these heat pumps require a lot of green electricity; mostly when it is cold. The heat pumps are needed most in winter when the mainly wind power is available, increasing the need for many wind turbines.

  • Can we reduce the number of wind turbines needed?
  • How much land would be needed for collection of solar heat or biomass?

We will use a 3D-modelling suite (Win3D) to visualise the effects on the landscape and the consequences for the people living in that landscape. Many people find maps of infrastructure too abstract. This way we can show the impact on the landscape because of the choices made for a heating strategy.

27-10-2021 – De rollen van de gemeente in de warmtetransitie

Dit evenement gaat over de verschillende rollen van gemeenten in de warmtetransitie in Duitsland en Nederland.

De klimaatdoelstellingen van regeringen en de klimaatverandering zetten aan tot actie in de warmtetransitie. Daarom willen we in deze webinar kijken naar de rollen van gemeenten in de warmtetransitie.

Als sprekers zijn uitgenodigd adviseur energietransitie Harmke Bekkema en Elena Cantos van het Duitse “Agentur für Erneuerbare Energien e.V.” als projectleider van het project “Kommunale Wärmewende”.

01-12-2021 – Bewonersparticipatie stimuleren voor plannen in de lokale energie- en warmtetransitie

In het laatste online evenement van Task Force Warmtetransitie introduceert mevrouw Menger van het Duitse EnergieAgentur.NRW (Team Participatie & Planning) methoden en procedures die gemeentelijke vertegenwoordigers helpen bij de gemeentelijke planning van de energietransitie en die projectontwikkelaars en toekomstige exploitanten ondersteunen bij het betrekken van het publiek bij de planning van hun projecten.

Aan de Nederlandse zijde hebben we Machteld Beekhuis van Citisens uitgenodigd. Citisens werkt aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers en heeft aan de hand van vele praktijkervaringen en -onderzoeken een eigen methode ontwikkeld voor participatieprocessen. Machteld Beekhuis legt uit hoe Citisens participatievraagstukken aanpakt en geeft tips over wat er nodig is om participatie in de warmtetransitie succesvol te maken.