Task Force Warmtetransitie: de versneller in de grensregio

Nog één keer terugblikken

Graag blikken we nog één keer met jou terug op alles wat we samen hebben bereikt! In de afgelopen drie jaar hebben we met de Task Force antwoorden gezocht voor uitdagingen voor collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO. In het allerlaatste evenement delen we de samenwerkingen, de opgebouwde kennis en de praktijkervaringen. Ook laten we onze partners nog een keer aan het woord over de tools die zij hebben ontwikkeld en geven we je een kijkje in de warmteprojecten die door vouchers tot stand kwamen.

Ben je er ook bij?

Door te verbinden heeft de Task Force Warmtetransitie veel bereikt: we gaven warmtevouchers uit, ontwikkelden tools als tussenoplossingen voor vraagstukken over warmte en organiseerden goed bezochte bijeenkomsten, webinars en excursies voor geïnteresseerden in de warmtetransitie. Alles met als doel om de samenwerking in de warmtetransitie te vergroten, zowel binnen de eigen landsgrenzen als over de Duitse en Nederlandse grens. Samen willen we nog een keer alles samenvatten en feestelijk afsluiten.

We hopen ook jou op donderdag 24 maart 2022 (van 15:00 tot 16:00) online te zien bij ons afsluitingsevenement!

Aanmelden