Kennisbank

Welke technologieën en warmtebronnen zijn er in de verwarmingssector? Hier vindt u een overzicht ervan, onderverdeeld in gebouwgebonden technologieën en technologieën met betrekking tot de energiebron of -drager.

Gebouwgebonden technologieën

Isolatie

In het geval van gebouwen zorgt het isoleren van een gebouw voor een lagere warmtevraag waardoor je energie kunt besparen. In het geval van thermische isolatie betekent dit dus dat er een scheidingslaag wordt aangebracht met een hoge warmte­weerstand tussen een koude- en warmtefront. Lees verder…

Bio-Ketel

Een bio-ketel werkt op bijna dezelfde manier als een normale HR-gasketel, maar met het verschil dat deze hout gebruikt in plaats van aardgas. Water wordt verwarmd door het verbranden van hout en gaat via leidingen naar de radiatoren of vloer­verwarming én naar de aansluitingen voor warm tap water. Lees verder…

Elektrische ketel

Een elektrische ketel is een apparaat dat elektrische energie 1:1 omzet in warmte. In plaats van een brander en een warmtewisselaar in een HR-ketel zorgt een elektrisch verwarmings­element ervoor dat het water warm wordt. De warmte wordt via een centraal verwarmings­systeem (CV) in de woning gebracht. Lees verder…

Elektrische warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem of buitenlucht en verplaatst die warmte naar het verwarmings­systeem binnen. Het jaar­rendement van een volledig elektrische warmte­pomp loopt uiteen van 2 tot 5 à 6. Dit betekent dat een warmte­pomp 1 kWh elektriciteit omzet in 2 tot 5 à 6 kWh warmte. Lees verder…

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp samen met een ander toestel. In Nederland is dat meestal een combinatie van een gasgestookte hr-ketel en een warmte­pomp. Afhankelijk van fabrikant en type, wekt de warmte­pomp tot een buiten­lucht­temperatuur van circa 2°C efficiënt. Lees verder…

Infrarood panelen

Infraroodpanelen zijn panelen die gericht warmte kunnen uitstralen. Meestal worden de infrarood­panelen geïnstalleerd op zitplekken, waardoor de rest van de ruimte eventueel minder verwarmd hoeft te worden. De straling van de infrarood­panelen is goed voelbaar tot ongeveer 3 meter. Lees verder…

Energie­bronnen & -dragers

Aquathermie

Aquathermie is het gebruiken van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater om gebouwen te verwarmen of te koelen. De verschillende vormen van aquathermie zijn thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), uit afvalwater (TEA) of uit drinkwater (TED). Lees verder…

Zonnewarmte

Zonnewarmte is de benutting van de energie van de zon in de vorm van warmte. Zonnewarmte kan kleinschalig gebruikt worden met een zonneboiler om warm tapwater te maken, grootschalig om een warmtenet te voeden, als bron voor een warmtepomp of voor het ondersteunen van ander warmteprocessen. Lees verder…

Aardwarmte

Aardwarmte of bodemenergie is gebruikmaken van de bodem om warmte en koude aan te onttrekken en in op te slaan. Bodemenergiesystemen (BES) hebben een boordiepte van maximaal 500 meter beneden maaiveld. De warmte uit de bodem wordt als bron gebruikt voor een warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het gebouw. Lees verder…

Warmte-Koude-Opslag (WKO)

De Warmte-Koude-Opslag (WKO) is een vorm van bodemenergie. Bodemenergie is gebruikmaken van de bodem om warmte en koude aan te onttrekken en in op te slaan. De warmte uit de bodem wordt als bron gebruikt voor een warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het gebouw. In de zomer wordt de koude uit de bodem gebruikt voor koeling. Lees verder…

Faseveranderingsmaterialen (PCM)

Één van de manieren om energie op te slaan is door het gebruik van fase­veranderings­materialen. Vaak wordt de Engelse naam, phase changing materials, en bijbehorende afkorting, PCM, gebruikt. Bij PCM wordt gebruikt gemaakt van de energie die nodig is om een stof van de ene fase naar de andere fase te krijgen. Lees verder…

Groengas/Biogas

Biogas is het klimaatneutrale alternatief voor aardgas. Het wordt op natuurlijke wijze verkregen door de ontbinding van organisch afval of hernieuwbare grondstoffen. Biogas, dat opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit heet groengas. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas; daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in haar of zijn gastoestellen. Lees verder…

Waterstof

De chemische energie uit waterstof kan worden verkregen door een chemische reactie en vervolgens technisch bruikbaar worden gemaakt. In een zogenaamde brandstofcel wordt de waterstof gesplitst in elektronen en protonen. Naast elektriciteit produceert dit ook warmte. Lees verder…

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Elektriciteit wordt opgewekt in warmte­kracht­centrales (WKK-centrales). Door de warmte die bij dit proces vrijkomt te onttrekken, kunnen de brand­stof­behoefte en dus de uitstoot van milieu­belastende stoffen worden verminderd in vergelijking met een niet-gekoppelde elektriciteits­opwekking. Lees verder…

Restwarmte

Restwarmte is de thermische energie die een bijproduct is van processen en die niet verder wordt gebruikt. Het wordt vaak in het milieu geloosd. Deze restwarmte kan in plaats daarvan worden gebruikt als energiebron voor een warmtenet. De technische parameters variëren naar gelang van de warmtebron. Lees verder…

Warmtenetten

Warmtenetten worden gebruikt om verschillende warmteverbruikers via centrale warmtebronnen van warmte te voorzien. Het warmtenet bestaat uit twee leidingen. In de flow wordt het verwarmde medium naar de verbruiker getransporteerd en in de return wordt het door de verbruiker afgekoelde medium teruggevoerd naar de warmtebron. Lees verder…

Bio-energie voor collectieve verwarming

Door verbranding van biomassa kun je warm water maken. Een warmtenet levert dit water aan gebouwen voor ruimte­verwarming en warm tapwater. Een collectief systeem heeft als voordeel dat het benodigde vermogen minder is dan je totaal in alle gebouwen apart zou opstellen. Dat komt omdat niet iedereen tegelijk het maximale vermogen nodig heeft. Lees verder…